Αν δείτε στον ύπνο σας ότι βάζετε τα θεμέλια για το σπίτι σας, κάποιος συγγενής σας θα πεθάνει· αν χτίζετε θεμέλια ξένου σπιτιού, θα πεθάνει ξενιτεμένος συγγενής σας. Αν ονει­ρευτείτε θεμέλια ημιτελή, να περιμένετε να εκ­δικαστεί η δίκη στην οποία αντίδικος είναι ένας συγγενής σας. Αν δείτε να γκρεμίζεται θεμέλιο του σπιτιού σας, ασθενής συγγενής σας θα αναρ­ρώσει∙ αν ξένου σπιτιού θεμέλια γκρεμίζονται, θα σωθεί άρρωστος ξενιτεμένος συγγενής σας. Αν δείτε ότι βάζετε θεμέλια πάνω σε βουνά, κοντά σε ποταμό ή θάλασσα, ή σε θέση που είναι ακα­τάλληλη, κακά σχέδια κάνετε για το μέλλον σας, και θα ναυαγήσουν. Αν δείτε ότι χτίζετε θεμέ­λια εκκλησίας, καλή πράξη κάνατε, και θα αντα­μειφθείτε γι’ αυτή· αν τα δείτε να μένουν ημιτελή, κάτι καλό έχετε ξεκινήσει, αλλά δεν το έχετε ολο­κληρώσει. Κόρη που βλέπει σε όνειρο ότι στέ­κεται πάνω σε θεμέλια θα αντιμετωπίσει κάποιο ερωτικό πρόβλημα, το οποίο όμως θα της βγει σε καλό.