Δεν είναι και τόσο καλό όνειρο όσο φαίνεται  αν δείτε κάποιο θαύμα να γίνετε ή εσείς κάνετε θαύματα σημαίνει ότι θα ξαφνιαστείτε από τις άσχημες εξελίξεις στα ερωτικά σας θέματα και πρέπει να είστε ειλικρινείς με τα άτομα που σας αγαπούν. Στην υγεία σας αν τα θαύματα τα κάνει κάποιος άγιος να περιμένετε ευεξία και υγεία ενώ αν τα κάνουν οι άνθρωποι τότε τα πράγματα είναι ανησυχητικά. Στα εργασιακά σας προσοχή στις συνεργασίες σας τα πράγματα δεν είναι όπως δείχνουν, φυλαχτείτε από συναδέλφους που φαίνονται ιδιαίτερα φιλικοί και εξυπηρετικοί.

Αν δείτε ότι το θαύμα γίνεται στη ζωή κάποιου ξένου προς εσάς, ευπιστία μεγάλη δεί­χνετε στους ανθρώπους οι οποίοι σας τριγυρίζουν με σκοπό να επωφεληθούν, ενώ εσείς θα χάσετε. Αν ακούσετε να λέγεται για κάποιο θαύμα, κίν­δυνος ασθένειας σας απειλεί. Αν το δείτε να γί­νεται στη ζωή σας, προδοσία θα γίνει εις βάρος σας εκ μέρους εκείνων στους οποίους έχετε ενα­ποθέσει τις ελπίδες σας. Αν δείτε γιατρό ή κάποιον άλλο άνθρωπο να κάνει θαύματα, ανοησία μεγάλη εκ μέρους σας σημαίνει, εξαιτίας της οποίας κά­ποια μέλη της οικογένειάς σας θα υποστούν συμ­φορές. Αν ονειρευτείτε ότι εσείς ο ίδιος κάνετε θαύματα, σημαίνει ότι χάνετε τον καιρό σας σε πράγματα για τα οποία σας κατηγορεί ο κόσμος ολόκληρος. Αν δείτε ότι τα θαύματα τα κάνει γυ­ναίκα, το όνειρο είναι κακό, διότι αυτή, επωφε­λούμενη της ευπιστίας σας, θα σας επιβληθεί σε βαθμό απίστευτο, η επιρροή δε που θα ασκεί πάνω σας είναι απόλυτη.