Αν δείτε στον ύπνο σας ότι υποφέρετε από ναυτία, θα σας βρει μεγάλη στενοχώρια για λόγους που ήδη γνω­ρίζετε. Αν τη ναυτία αισθάνεται γυναίκα, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχει κακές ειδήσεις για τον άντρα της∙ αν είναι ανύπαντρη, θα λάβει πληροφορία για  αισχρή συμπεριφορά εκ μέρους του μνηστήρα της. Αν άλλος πάσχει από ναυτία και προσπαθείτε να  τον βοηθήσετε, θα ακούσετε να κυκλοφορούν διάφορες φήμες για το πρόσωπο αυτό, το οποίο εσείς θεωρούσατε τέλειο.