Αν απλώς δείτε στον ύπνο σας τε­τράποδο, θα πάθετε σπουδαία ατυχήματα εξαιτίας της ανικανότητας των ανθρώπων που έχετε εμπι­στευτεί. Αν όμως δείτε ότι τρέφετε και περιποι­είστε ζώα κατοικίδια, θα αποκτήσετε μεγάλη πε­ριουσία την οποία όμως υπάρχει πιθανότητα πολύ γρήγορα να χάσετε. Αν δείτε να συγχρωτίζεστε με τετράποδα ζώα, και μάλιστα να φέρεστε προς αυτά με τρυφερότητα, εκείνα δε να είναι προς εσάς ήπια, θα πάθετε κάποιο ατύχημα, αλλά προ­σωρινό∙ αν δείτε να σας γλείφουν, σημαίνει πα­ρηγοριά∙ αν σας δαγκώνουν, σημαίνει ότι είστε ισχυρός∙

Aν τα δείτε να τρέχουν ή να παίζουν, μικρές υλικές ζημιές θα έχετε, αλλά και δυσάρε­στες οικογενειακές σκηνές∙ αν τα δείτε να σας κα­ταδιώκουν, και μάλιστα να είναι εξαγριωμένα, εχθροί μοχθηροί και κακοί θα σας προσβάλουν και θα σας χτυπήσει συμφορά∙ αν δείτε να προ­βάλλετε αντίσταση σ’ αυτά τα ζώα, και κατορ­θώσετε μάλιστα να τα νικήσετε, θα αντιμετωπί­σετε δυσκολίες και κινδύνους χωρίς όμως να πά­θετε κακό. Για τις γυναίκες, το χάδι ζώου σημαί­νει δυσαρέσκεια με το σύζυγό της∙ για τις μνηστευμένες, διάρρηξη του αρραβώνα∙ για τους γέ­ροντες, το όνειρο σημαίνει πίκρα μεγάλη εκ μέ­ρους των παιδιών τους, ίσως δε και αποπομπή από το σπίτι τους.