Αν παρουσιάζεται στον ύπνο σας τέ­θριππο άρμα, το όνειρο σημαίνει πάντοτε προβιβασμούς στα ανώτατα αξιώματα και δόξα μεγάλη, προπάντων δε αν πρόκειται για στρατιωτικό∙ για τους πολιτικούς, το όνειρο είναι σημάδι μεγάλης και ισχυρής επιρροής η οποία δεν είναι δυνατόν να κλονιστεί εύκολα. Αν στο όνειρο θαυμάζετε κά­ποιον που περιφέρεται σε άμαξα που τη σέρνουν τέσσερα άλογα, ο εποχούμενος πρέπει να προ­σέξει, γιατί η δύναμη του κινδυνεύει εξαιτίας αυ­τής της ανοησίας και της ματαιοδοξίας του.

Αν δείτε ότι το τέθριππο το σέρνουν τέσσερις μαύ­ροι ίπποι, θα σας αποδοθούν τιμές προσωρινές∙ αν το σέρνουν άσπρα άλογα, θα διατηρηθούν για πολύ η δόξα και η επιρροή σας. Πολλές τέτοιες άμαξες μαζί σημαίνουν μεγάλη πολιτική ταραχή, την οποία θα εκμεταλλευτεί αυτός που βλέπει το όνειρο. Αν πρόκειται για γυναίκα, θα πάρει ισχυρό και πλούσιο άντρα ο οποίος θα διακριθεί και θα ανέλθει στα ανώτατα αξιώματα. Αν δείτε την άμαξα να σπάει και τα άλογα να καταπατούν αν­θρώπους, να περιμένετε πολιτικές ανατροπές.