Αν απλώς δείτε σε όνειρο ταινία, ση­μαίνει βελτίωση των υποθέσεων σας, προπάντων των οικονομικών, συγχρόνως δε κέρδη μεγάλα και απροσδόκητα, ενώ εσείς περιμένατε μικρές και ασήμαντες ωφέλειες. Αν δείτε ότι φοράτε ταινία για στολισμό, το όνειρο είναι σημάδι ότι γριά γυ­ναίκα σάς καλοκοιτάζει∙ αν το όνειρο αυτό το δει γυναίκα, τότε σημαίνει ότι ένας γέρος την ερω­τεύεται και η ερωτική αυτή σχέση θα είναι για κείνον καταστροφική. Αν δείτε ότι κάτι δένετε με ται­νία, και μάλιστα πολυτελή, σημαίνει ότι μια γυ­ναίκα γνωστή σας θα σας φερθεί με σκληρότητα, εσείς όμως πρέπει να δείξετε ότι η συμπεριφορά της δε σας πείραξε διόλου. Ταινία, δηλαδή νόσο του στομάχου και των εντέρων, αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε, σημαίνει ότι θα σας δοθεί ευκαι­ρία να ξοδέψετε πολλά χρήματα, πρέπει όμως να συγκρατηθείτε, γιατί θα μείνετε χωρίς πεντάρα∙ αν το όνειρο αυτό το δει γυναίκα, σημαίνει ότι η απλη­στία και η φιλαρέσκεια της θα καταστρέψουν και την ίδια και το σύζυγο της.