Όνειρο με δημόσια τελετή σημαίνει ότι θα συμβεί κάτι καλό στην οικογένειά σας, το οποίο όμως εσάς ίσως δεν ωφελήσει καθόλου. Αν δείτε ότι παίρνετε μέρος σε οικογενειακές τελετές, προσωρινή χαρά θα δοκιμάσετε, αλλά αργότερα θα λυπηθείτε πολύ. Για τους παντρεμένους, το όνειρο σημαίνει και οικογενειακές δυσαρέσκειες και γκρίνια, προσωρινή όμως, μετά δε απ’ αυτά γαλήνη και χαρά ατέρμονη. Κόρη ανύπαντρη που θα δει στον ύπνο της ότι παρίσταται σε τελετή θα ζητη­θεί σε γάμο, όχι όμως από εκείνον που επιθυμεί∙ αυτό θα τη λυπήσει, διότι οι γονείς της τη βιά­ζουν να δεχτεί.