Το όνειρο αυτό ερμηνεύετε σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα στοιχεία του όμορφο ευχάριστο και ξεκούραστο ταξίδι σημαίνει ευτυχισμένη σχέση και έρωτας που θα εξελιχθεί σε γάμο. Ταξίδι που βλέπετε πως σας στεναχωρεί σας ταλαιπωρεί και κινδυνεύετε σημαίνει ατυχία  απογοήτευση και απιστία. Τα άσχημα ταξίδια στο όνειρο καμιά φορά προειδοποιούν για εύθραυστη υγεία. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ταξιδεύετε διά θαλάσσης, μεγάλη επιτυχία θα στέψει τους κόπους σας, προπάντων όμως θα υπάρξουν πολλά κέρδη στις εμπορικές σας επιχειρήσεις, από τις οποίες περιμένατε λιγότερα έσοδα.

Αν δείτε ότι άλλοι τα­ξιδεύουν, και αυτοί είναι γνωστοί και οικείοι σας, το όνειρο είναι κακό και σημαίνει ότι θα στερη­θείτε κάποιον απ’ αυτούς, είτε λόγω ξενιτιάς είτε λόγω θανάτου∙ αν είναι άγνωστοι και ξένοι, ση­μαίνει ότι θα λάβετε ή θα στείλετε είδηση σε ανθρώπους που μένουν πολύ μακριά. Αν ταξιδεύε­τε με πολλούς άλλους μαζί, για μεν τους άντρες ση­μαίνει δικαστική καταδίωξη, από την οποία ίσως χάσουν και την προσωπική τους ελευθερία, για δε τις γυναίκες καταλαλιά και συκοφαντία εκ μέ­ρους δικών τους πάλι ανθρώπων, ή παλιού και ξεχασμένου εραστή.