Είναι ειδικά για τις γυναίκες σημάδι ερωτικό ο ταύρος σημαίνει θυελλώδη έρωτα που μάλλον δε θα καταλήξει σε γάμο γιατί είναι σχέση που δημιουργεί φασαρίες ειδικά εάν ονειρευτείτε ταυρομαχία. Στην υγεία συμβολίζει τη πολύ καλή σωματική κατάσταση και ευρωστία. Στα εργασιακά σας εάν σας κυνηγάει ο ταύρος στο όνειρο και ειδικά αν σας χτυπάει σημαίνει μεγάλο χτύπημα από εχθρούς και ανταγωνιστές σας, αν βέβαια νικάτε εσείς όλα θα πάνε καλά. Θα επιβληθείτε στον επαγγελματικό σας τομέα και θα αποκομίσετε αρκετά κέρδη από την εργασία σας.

Αν ο ταύρος είναι ανοικτού χρώματος τα πράγματα είναι ακόμα πιο ευνοικά. Αν δείτε στον ύπνο σας ταύρους να σέρ­νουν το άροτρο και να καλλιεργούν τη γη, το όνειρο είναι πολύ καλό, προαναγγέλλει δε ευτυ­χία σε όποιον το βλέπει∙ αν όμως δείτε τους ταύ­ρους σε αγέλη, να τρέχουν άτακτα, ή ακόμη και να κατευθύνονται καταπάνω σας, ταραχές θα έχετε στην πόλη σας και δεινά θα υποστείτε. Αν, πάλι, δείτε ότι αποκτήσατε ταύρο, καλό και πιστό φίλο έχετε στο σπίτι σας· μπορεί όμως να είναι και κακό και να σημαίνει ότι θα προσβληθείτε από ασθέ­νεια που δύσκολα θα θεραπευτεί. Αν δείτε στον ύπνο σας ταύρο εύρωστο και υγιή, πλούτη και δόξα θα έχετε· το αντίθετο, αν είναι ισχνός και πά­σχων.

Για τους γεωργούς, κυνηγούς και αλιείς, ταύρος υγιής και ακμαίος σημαίνει καλή σοδειά, το αντίθετο δε αδύνατος και ασθενικός. Η ερμη­νεία όμως αυτού του ονείρου παραλλάσσει, ακόμη και αναλόγως του χρώματος. Έτσι, λευκός ταύ­ρος σημαίνει ότι θα σας αποδοθούν τιμές και πε­ριποιήσεις· μαύρος ή κόκκινος, ότι σας απειλούν κίνδυνοι∙ αν στερείται κεράτων, ότι οι εχθροί σας θα σας καταβάλουν δύο ταύροι που μάχονται ση­μαίνουν ότι ένας ορκισμένος εχθρός σας θα γί­νει φίλος σας· αν τον σφάζετε, έναν επικίνδυνο εχθρό σας έχετε καταβάλει· αν όμως τον σκοτώ­νετε, σημαίνει ότι ο εχθρός σας υποκρίνεται φιλία, για να σας βλάψει κατόπιν επικίνδυνα. Αν δείτε ότι βράζετε το κρέας του, υγεία και ευεξία θα έχετε για καιρό∙ αν το τρώτε, το όνειρο είναι καλό σημάδι για όλη σας την οικογένεια. Κεφάλι ταύ­ρου αν δείτε στον ύπνο σας, κινδύνους θα δια­τρέξετε, αλλά θα σωθείτε.