Η διασκέδαση στο όνειρο σημαίνει δυστυχώς το αντίθετο, οπότε άμα δείτε ότι διασκεδάζετε σε ταβέρνα να περιμένετε τσακωμούς με το δεσμό σας και φασαρίες με την οικογένεια σας. Στο θέμα της υγείας προμηνύει μικρές αδιαθεσίες. Στα εργασιακά σας μη περιμένετε τίποτα ευνοϊκό.

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι μπαίνετε σε ταβέρνα για να πιείτε, για μεν τους άντρες ση­μαίνει ότι θα έχουν δυσάρεστες οικογενειακές σκηνές με τις συζύγους τους, εξαιτίας της οκνηρίας και της κακής τους διαγωγής, για δε τις γυναίκες ότι δίκαια κατηγορούνται από τον κόσμο ολόκληρο για τα ήθη τους, πρέπει δε έγκαιρα να αλλάξουν διαγωγή για να μην αντιμετωπίσουν πολύ πιο δυ­σάρεστες καταστάσεις.

Αν κόρη ανύπαντρη βλέ­πει ότι μπαίνει σε ταβέρνα, ή σύζυγο οινοπώλη θα πάρει, ή θα παντρευτεί άνθρωπο που πολύ αγαπά το κρασί και θα ζήσει μαζί του ζωή τυραγνισμένη. Αν δείτε ότι είστε ταβερνιάρης, ενώ στην πραγματική ζωή δεν είναι αυτό το επάγγελμα σας, σημαίνει ότι για να πλουτίσετε μεταχειρίζεστε όχι έντιμα μέσα και η θεία δίκη δε θα σας το επιτρέ­ψει. Αν δείτε σε όνειρο ταβέρνα να καίγεται, με γάλο κακό θα γίνει στον τόπο σας∙ αν τη δείτε να γκρεμίζεται, σημαίνει ότι κάποιος από την οικογένειά σας, που πολύ αγαπά το κρασί, αποφά­σισε να το κόψει.