Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε κρε­μάσει στους ώμους σας ταγάρι, το όνειρο σημαί­νει ότι θα έχετε ευμάρεια, επιτυχία στην εργασία σας, γενικά δε ότι θα λάβετε ειδήσεις ευχάριστες για τις υποθέσεις σας· συγχρόνως, επιστολές από μακριά θα σας αναγγείλουν ότι θα λάβετε χρήματα τα οποία δεν υπολογίζατε. Αν δείτε σε όνειρο άλ­λον, και μάλιστα γυναίκα, να κρατά ταγάρι στους ώμους, σημαίνει ότι αυτός έχει κακούς για σας σκοπούς.