Αν δείτε στον ύπνο σας ότι μυρίζετε ταμπάκο, και στην πραγματική σας ζωή το συνη­θίζετε, καμία σημασία δεν έχει το όνειρο∙ επομέ­νως, μη ζητάτε εκεί ερμηνεία∙ αν όμως δεν το συ­νηθίζετε, σημαίνει ότι θα δοκιμάσετε μια πολύ μεγάλη χαρά. Αν το ταμπάκο σάς προσφέρεται από άντρα, το όνειρο σημαίνει ότι αυτός θα απο­βεί καλός φίλος∙ αν σας προσφέρεται από γυναίκα, ας έχετε υπόψη σας ότι αυτή δολιεύεται το άτομο σας και σας απατά. Αν εσείς προσφέρετε σε κά­ποιον άλλο ταμπάκο, σημαίνει χαρά και για τους δυο σας και θερμή φιλία.