Αν σε όνειρο δείτε θήκη για καπνό, απλή αλλά γεμάτη, φίλοι φτωχοί αλλά αφοσιωμέ­νοι στέκουν δίπλα σας, οι οποίοι με την πρώτη ευκαιρία θα σας βοηθήσουν απλή αλλά άδεια τα­μπακέρα αν δείτε, σημαίνει ότι οι φίλοι σας εί­ναι πολλοί, αλλά δεν είναι σε θέση να σας ωφε­λήσουν. Πολυτελής και άδεια σακούλα καπνού ση­μαίνει σχέσεις με ανθρώπους που μπορούν, αλλά δε θέλουν να σας βοηθήσουν όμως, πλούσια και γεμάτη, και για τους άντρες και για τις γυναίκες, σημαίνει ότι θα έχουν γνωριμίες με πρόσωπα ισχυρά, τα οποία σε πρώτη ευκαιρία θα τους φα­νούν χρήσιμα.