Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έρχεται στην πόλη σας στρατιωτικό σύνταγμα, σημαίνει ότι είστε πολύ συνεπής στις εργασιακές σας υποχρεώ­σεις και θα ευδοκιμήσουν οι υποθέσεις που θεω­ρείτε σημαντικές. Αν δείτε ότι εσείς ο ίδιος είστε στρατιωτικός, ενώ δεν είστε, και ότι ανήκετε στο σύνταγμα, το όνειρο σημαίνει ότι εργάζεστε με σύ­στημα και ευσυνειδησία, γι’ αυτό ακριβώς και θα προοδεύσετε στο μέλλον. Αν ονειρευτείτε σύ­νταγμα διερχόμενο μετά μουσικής και παρελά­σεως, σημαίνει ότι θα ακούσετε ευχάριστη αγγε­λία.