Αν δείτε στον ύπνο σας ότι δίνετε συμβουλές σε γυναίκα, πρέπει να φυλαχτείτε γιατί θα την αγαπήσετε παράφορα∙ αν δίνετε σε άντρα, θα διακόψετε κάθε σχέση μαζί του. Αν ονειρεύεστε ότι άντρας σάς δίνει συμβουλή, θα ακούσετε κάτι το οποίο θα προσβάλει την προ­σωπικότητά σας∙ αν δείτε στο όνειρό σας γυναίκα να σας συμβουλεύει, θα κατηγορηθείτε για τις σχέσεις που έχετε μαζί της.

Αν ακούτε συμβουλές από μικρότερό σας, σημαίνει ότι η διαγωγή σας είναι τόσο προκλητική, ώστε θα σας συμβεί σειρά ολόκληρη θλιβερών επεισοδίων εφόσον δεν την αλλάξετε. Αν ονειρευτείτε ότι ακούτε συμβου­λές που απευθύνονται σε άλλον υπό αίρεση, ση­μαίνει ότι η υπόληψη σας τίθεται εν αμφιβάλω, προπάντων αν το όνειρο το βλέπει γυναίκα ή κόρη ανύπαντρη.