Γενικά είναι ευνοϊκό σημάδι. Η θέα του συμβολαιογράφου στο όνειρο, σημαίνει σοβαρό δεσμό και γάμο, μάλλον πλούσιο. Η υγεία σας δεν κινδυνεύει από τίποτα, το συμβολαιογραφείο και ο συμβολαιογράφος σημαίνουν επιτυχημένη σταδιοδρομία και χρήματα από αυτήν. Η υγεία σας δεν κινδυνεύει από τίποτα. Το συμβολαιογραφείο και ο συμβολαιογράφος προμηνύουν επιτυχημένη σταδιοδρομία και χρήματα από αυτήν.

Προμηνύουν καμιά φορά και ξαφνικά κέρδη από κληρονομιά. Αν τον δείτε στον ύπνο σας εισερχόμενο στο σπίτι σας, το όνειρο είναι πάντοτε προμήνυμα κάποιου καλού γεγονότος, όπως γά­μου, κληρονομιάς κ.λπ. Αν δείτε ότι εσείς ο ίδιος είστε συμβολαιογράφος, μεγάλα κέρδη σάς προ­μηνύονται∙ αν δείτε γνωστό σας συμβολαιογράφο ως τέτοιο, θα υπάρξει ευτυχής έκβαση σε κάποια υπόθεσή σας.