Αν δείτε στον ύπνο σας συκιά χω­ρίς καρπούς, το όνειρο σημαίνει ότι θα λάβετε δυσάρεστες ειδήσεις ή θα πληροφορηθείτε χρεο­κοπία φίλου ή ακόμη και χρεώστη σας· για τις γυ­ναίκες, σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα με την εμφάνισή τους. Αν όμως στο όνειρό σας το δέντρο έχει και καρπούς ώριμους και ωραίους, θα λάβετε μεν την είδηση της χρεο­κοπίας, θα σας παρηγορήσει όμως διαβεβαίωση φίλου σας ότι έγινε για το καλό σας.

Ξερά σύκα αν δείτε σε όνειρο, σημαίνει ότι θα έχετε μπερδέματα με τη δικαιοσύνη, αναβολή υποθέσεων, στενοχώ­ριες και προπάντων οικογενειακή γκρίνια ατε­λείωτη· σύκα χαλασμένα σημαίνουν κέρδη από μέ­ρος κρυφό, το οποίο δε θα τολμάτε ή δε θα θέ­λετε να ομολογήσετε∙ σύκα περασμένα σε τσαπέλα σημαίνουν ότι θα ανακαλύψετε κάτι που νομίζατε χαμένο· σύκα σκουληκιασμένα σημαίνουν απώ­λεια σπουδαίας υπόθεσης, στην οποία στηρίζατε ελπίδες κέρδους και ανόρθωσης των οικονομι­κών σας.

Αν δείτε σε όνειρο ότι σας «πετροβο­λούν» με σύκα, να γνωρίζετε ότι προσπαθούν πολ­λοί να σας βλάψουν, δεν το κατορθώνουν όμως και αυξάνει η λύσσα τους. Για τις γυναίκες, το όνειρο σημαίνει μανιώδη επίθεση εκ μέρους των αντιζή­λων τους, ακόμη δε ότι θα εμφανιστούν οι πρώ­τες ενδείξεις μιας συμπεριφοράς που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την κοινωνία.

Βλέπε και Σύκα