Αν δείτε όνειρο με στρατό, αν μεν εί­ναι νικητής και επιστρέφει με τρόπαια στην πα­τρίδα, είναι καλό: σημαίνει ότι οι ελπίδες σας θα υλοποιηθούν. Στρατός σε παράταξη γιορτής ση­μαίνει ότι και η ελάχιστη αμέλεια θα καταστρέ­ψει όλες σας τις ελπίδες και θα προξενήσει κακό στην εργασία σας. Στρατός νικημένος και κατε­στραμμένος, για μεν τους άντρες σημαίνει κατατρεγμό από μέρους των εχθρών τους, για δε τις γυ­ναίκες είναι σημάδι ότι οι προσπάθειες τους όλες θα καταλήξουν σε μια οριστική και αμετάκλητη αποτυχία.