Αν καυχιέστε ότι το στομάχι σας εί­ναι υγιές και ποτέ δε σας ενοχλεί, ασθένεια επι­κίνδυνη σας απειλεί και πρέπει να λάβετε τα μέ­τρα σας∙ αν, αντίθετα, δείτε στον ύπνο σας ότι το στομάχι σας πάσχει, σημαίνει ότι είστε πολύ καλά στην υγεία σας, αλλά οικονομικά ταλαιπωρείστε.