Η στολή γενικά σημαίνει στενοχώρια. Οι στρατιωτικές στολές προμηνύουν απογοητεύσεις και πίκρες ερωτικές. Οι άσπρες στολές σημαίνουν ευτυχία. Οι μαύρες σημαίνουν στενοχώρια μεγάλη. Οι αποκριάτικες προβλέπουν οικογενειακές φασαρίες. Στο θέμα της υγείας μαύρες στολές, ράσα, κλπ., σημαίνουν αρρώστια, ακόμα και θάνατο. Χρειάζεται προσοχή. Στην εργασία σας προσέξτε τις στρατιωτικές στολές.. πολλές φορές ξεγελούν και μετά από την ξαφνική κοινωνική άνοδο προμηνύουν ξαφνική πτώση.