Αν δείτε στον ύπνο σας ότι διέρχε­στε μόνος σας στενωπό, το όνειρο είναι καλό, για τους άντρες μάλιστα σημαίνει ότι οι ατομικές τους στενοχώριες θα περάσουν και θα ευτυχήσουν, ακόμη δε ότι θα αποκτήσουν πολλά αγαθά και θα έχουν μεγάλα κέρδη∙ για τις ανύπαντρες νέες σημαίνει ότι θα μείνουν ανύπαντρες σε όλη τους τη ζωή∙ ακόμη, για τις παντρεμένες σημαίνει χω­ρισμό μακροχρόνιο από το σύζυγο τους.

Αν δείτε σε όνειρο ότι περνάτε στενωπό έφιππος, σημαί­νει ότι δε θα συναντήσετε δυσκολίες και θα πε­τύχετε εκεί όπου άλλοι δεν το κατορθώνουν αν όμως τη στενωπό δείτε ότι την περνάτε μαζί με άλλους, οπότε γίνεται δύσκολη η διάβαση, το όνειρο σημαίνει ότι θα συναντήσετε μεν μεγάλες δυσκολίες, θα κατορθώσετε όμως να πετύχετε εκείνο το οποίο επιθυμείτε για τόσο καιρό. Αν βρί­σκεστε μπροστά σε πολλές στενωπούς και δεν ξέρετε ποια να διαλέξετε για να φτάσετε στον προ­ορισμό σας, το όνειρο είναι σημάδι ότι θα σας γί­νουν πολλές και καλές επαγγελματικές προτάσεις, ενώ εσείς θα κατορθώσετε να διαλέξετε την κα­λύτερη.