Αν δείτε σε όνειρο ότι αισθάνεσθε μεγάλη στενοχώρια, η οποία μάλιστα έχει συγκε­κριμένη και χειροπιαστή αιτία, θα σας τύχουν κα­λές ευκαιρίες, θα έχετε κέρδη και θα είστε ικα­νοποιημένος. Αν η στενοχώριά σας προέρχεται από ηθικό βάσανο ή και από τύψεις συνειδήσεως για αμάρτημα το οποίο διαπράξατε, σημαίνει ότι βρίσκεστε σε μεγάλη αρμονία με τη συνείδησή σας, και αυτό δεν είναι πολύ συνηθισμένο σ’ αυτό τον κόσμο.