Αν δείτε στον ύπνο σας ότι στε­φανώνετε άνθρωπο σε ένδειξη τιμής προς το πρό­σωπο του, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας ζητήσει καταφύγιο και προστασία, καλό είναι δε να του την παράσχετε∙ αν δείτε ότι στεφανώνετε κάποιον ως κουμπάρος, σημαίνει ότι άτομο στο οποίο κά­νατε καλό θα σας το ανταποδώσει επιδεικνύο­ντας μεγάλη αχαριστία. Αν δείτε ότι εσείς στε­φανώνεστε σε ένδειξη τιμής, το όνειρο σημαίνει ότι πρόσωπο υψηλά ιστάμενο και ισχυρό θα σας πάρει υπό την προστασία του∙

Αν δείτε ότι στεφανώνεστε, αν μεν είστε ανύπαντρος, τιμές και δό­ξες σάς περιμένουν αν είστε παντρεμένος, το όνειρο σημαίνει ότι θα ζήσετε έντονες στιγμές γε­μάτες συγκινήσεις, ακόμη δε ότι κάποιος ξαφνικός κίνδυνος θα απειλήσει τη ζωή σας∙ αν δείτε ότι στε­φανώνεστε χωρίς να υπάρχουν ιερείς στην τελετή, σημαίνει ότι θα σας προσφέρουν καλή εργασία, ακόμη δε ότι θα σας αποδοθούν τιμές από την κοινωνία. Αν, τέλος, δείτε ότι στεφανώνετε άν­θρωπο ο οποίος είναι ήδη στεφανωμένος, το όνειρο σημαίνει ότι εξαιτίας σας πολλά έχει να υποφέρει ο άνθρωπος αυτός.