Η ερμηνεία του ονείρου εξαρτάται από τα υπόλοιπα στοιχεία που περιέχει. Τα ξινά και άγουρα σταφύλια σημαίνουν ερωτική απογοήτευση και μεγάλη στενοχώρια. Θα μάθετε μυστικά που θα σας πικράνουν πολύ. Επίσης και οι σταφίδες σημαίνουν μεγάλη χαρά  και ευτυχία. Αν είστε ανύπαντροι θα κάνετε γρήγορα ευτυχισμένο γάμο. Αν όμως τα σταφύλια είναι μαύρα είναι πολύ κακό. Σας περιμένει μεγάλη λύπη και προβλήματα. Τα χαλασμένα σταφύλια προμηνύουν ασθένειες και ταλαιπωρία. Στην εργασία τα ώριμα σταφύλια σημαίνουν κέρδη και μεγάλη επιχειρηματική.

Το ίδιο είναι αν κόβετε, πουλάτε ή αγοράζετε σταφύλια στο όνειρο σας. Αν δείτε στον ύπνο σας σταφύλια κρεμασμένα στην κληματαριά τους, θα αναφανούν στη ζωή σας ελπίδες στις οποίες μπορείτε να στη­ριχτείτε και να πετύχετε σπουδαία πράγματα. Αν τα σταφύλια αυτά είναι ώριμα, το όνειρο σημαί­νει μεγάλη χαρά σε οικογενειάρχες και παντρε­μένους, οι δε ανύπαντροι θα ακούσουν ευχάρι­στα λόγια και φιλοφρονήματα τα οποία θα τους εν­θουσιάσουν οι ερωτευμένοι θα ακούσουν καλά λόγια από το πρόσωπο που είναι ο αποδέκτης του έρωτά τους. Τα ξινά και άσχημα στην όψη στα­φύλια σημαίνουν αποτυχία στις επιχειρήσεις σας. Αν δείτε ότι τρώτε ξινά ή χαλασμένα σταφύλια, επιπλήξεις από τους ανωτέρους σας θα έχετε, ίσως χάσετε και τη θέση σας.

Αν δείτε ότι πατάτε τα σταφύλια και κάνετε κρασί, το όνειρο είναι καλό, προαναγγέλλει ευτυχία και αξιώματα, προπάντων δε ηθικής φύσεως τιμές. Αν δείτε ότι κλέβετε στα­φύλια από αγρό, σημαίνει ότι μπαίνετε στα σχέδια άλλου προσώπου, έτσι όμως ούτε εσείς θα κερ­δίσετε τίποτε, συγχρόνως θα βλάψετε και τον άλλο∙ αν όμως δείτε ότι άλλοι κλέβουν σταφύλια από το δικό σας αγρό, αν μεν πράγματι έχετε αγρό, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας συμβεί κάτι δυσά­ρεστο στην πορεία∙ αν δεν έχετε αγρό, θα απο­τύχετε να διαχειριστείτε με επιτυχία υπόθεση ξένη, την οποία όμως σας εμπιστεύτηκαν άλλοι, και υπο­λογίζουν στη δεξιότητα σας.