Αν δείτε σε όνειρο ότι μαζεύετε στα­φίδες, σημαίνει ότι θα δοκιμάσετε μεγάλη στενο­χώρια για πράγμα εντελώς ασήμαντο, για το οποίο μάλιστα δεν έπρεπε να ενοχληθείτε∙ αν τις τρώτε, μεγάλη στενοχώρια σάς περιμένει, ιδίως τους ανύ­παντρους, αφορμή της θα είναι δε ένας αποτυχη­μένος έρωτας. Αν άλλον δείτε στον ύπνο σας να τρώει σταφίδες, σημαίνει ότι θα ταλαιπωρηθείτε από έντονη μελαγχολία, σε βαθμό απελπισίας, αν και η αιτία θα είναι εντελώς ασήμαντη. Αν, πάλι, δείτε ότι αγοράζετε σταφίδες, το όνειρο σημαί­νει ότι θα ανησυχήσετε πολύ για την ε’κβαση κά­ποιας υπόθεσης σας, για την οποία εσείς νομί­ζατε ότι έχει κλείσει.