Αν δείτε στον ύπνο σας στάχυα πυκνά, ψηλά και μεστά, το όνειρο είναι καλό, σημαίνει ότι θα κερδίσετε πολλά χρήματα με τρόπο άνετο και έντιμο∙ αν τα στάχυα είναι πολλά και ώριμα, με­γάλη αφθονία αγαθών θα έχετε στο σπιτικό σας. Αν δείτε στάχυα αποθηκευμένα, ξαφνικό κέρδος από λαχείο ή από κάποια κληρονομιά θα σας έρ­θει. Αν θερίζετε στάχυα, θα κατορθώσετε να κερ­δίσετε χρήματα τα οποία για πολύ καιρό μάταια αποζητούσατε. Αν δείτε σε όνειρο να καίγονται στάχυα, ζημιά μεγάλη να περιμένετε, την οποία πολύ δύσκολα θα αποφύγετε.