Η στάχτη δεν είναι καλό σημάδι, δηλώνει το τέλος κάποιας κατάστασης. Η στάχτη συμβολίζει το αποτέλεσμα μιας διαμάχης. Αν είναι κρύα πια, σημαίνει πως έχει επέλθει οριστική ρήξη και μάλλον ο χωρισμός είναι αναπόφευκτος. Αν οι στάχτες είναι ζεστές με φωτιά που σιγοκαίει ίσως προλάβετε να κάνετε κάτι, αν φυσικά θέλετε. Στην υγεία σας αν σας σκονίζει στάχτη και πνίγεστε προσέξτε επικείμενη αρρώστια και μάλιστα σοβαρή. Στην εργασία σας δε προβλέπονται ανθηρές, μετά από ένα τέτοιο όνειρο. Πρέπει να περιορίσετε τα έξοδα σας και να υπολογίζετε ακριβώς κάθε σας κίνηση.

Αν δείτε στον ύπνο σας στάχτη σβη­σμένη, για τους άντρες σημαίνει αδύναμο και πλα­δαρό χαρακτήρα, εξαιτίας του οποίου θα υπάρ­ξουν κακά αποτελέσματα, κάτι που θα εκμεταλ­λευτούν οι εχθροί. Αν το όνειρο αυτό το δει νεα­ρή γυναίκα, σημαίνει ότι θα πάρει άντρα γέρο και με κλονισμένη υγεία. Αν δείτε σε όνειρο ότι η στάχτη καίει ακόμη, να είστε σίγουρος ότι η αν­δροπρεπής συμπεριφορά σας και ο δυναμικός χα­ρακτήρας σας θα αποτελέσουν εφαλτήριο επιτυ­χίας σε όλα τα επίπεδα. Αν κόρη δει στον ύπνο της στάχτη να καίγεται, σημαίνει ότι θα παντρευτεί γέρο μεν, αλλά άνθρωπο που διατηρεί όλη την ακμή και τη ζωηρότητα της νεανικής ηλικίας. Αν δείτε ότι ρίχνετε στάχτη εναντίον κάποιου, θα προ­σπαθήσετε μάταια να τον απατήσετε και θα δεί­ξετε άδικα τις κακές σας διαθέσεις.