Πρόκειται για πολύ καλό σημάδι στα όνειρα. Εάν ονειρευτείτε πως σπέρνετε σπόρους είναι πάρα πολύ καλό όνειρο. Σημαίνει ευτυχισμένο έρωτα, γάμο και καλούς απογόνους. Προβλέπεται πολύ καλή και ευτυχισμένη προσωπική και οικογενειακή ζωή. Η υγεία σας δε θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Οι σπόροι και η σπορά προμηνύουν μακροζωία και πολύ καλή υγεία. Όλα θα πάνε καλά μετά από αυτό το όνειρο σας.

Προμηνύει πολύ ευτυχισμένη καριέρα με άριστη πορεία προς τη κοινωνική και οικονομική σας άνοδο. Αν μεν είναι σπόροι σιταριού, και τους δείτε σε όνειρο, σημαίνει μεγάλη αφθονία στα υπάρχοντα σας, γενικά δε καλά και εύκολα κέρδη. Σπόροι άλλων γεννημάτων είναι σημάδι επίπο­νης εργασίας, αλλά και επικερδούς παράλληλα· σπόροι από άνθη υποδηλώνουν ροπή προς την πολυτέλεια, επομένως ζημιές και παθήματα δυ­σάρεστα, ιδίως αν αυτός που θα δει το όνειρο εί­ναι γυναίκα όχι και πολύ πλούσια. Σπόρους φυτών αν δείτε σε όνειρο, είναι σημάδι ότι θα κάνετε ανέ­ντιμες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσετε την επιτυχία, η οποία θα μπορούσε και να επέλ­θει με έντιμα μέσα. Επίσης, σπόροι καρπών ση­μαίνουν εργασία παραγωγική αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνη.