Το σπανάκι είναι καλό σημάδι στα όνειρα. Το λαχανικό αυτό το τόσο χρήσιμο σημαίνει ευτυχία στη προσωπική σας ζωή, καθώς και την οικογενειακή σας. Στην υγεία σας το σπανάκι στο όνειρο συμβολίζει υγεία, μακροζωία και καλή φυσική κατάσταση. Στην εργασία σας όλα προβλέπονται καλά σχετικά με το επάγγελμα σας. η επιτυχία είναι δεδομένη.