Αν δείτε στον ύπνο σας τις συνηθισμένες σούβλες με τις οποίες ψήνουν τον οβελία, είναι καλό όνειρο∙ σημαίνει πάντοτε ευ­θυμία, ιλαρότητα και διασκεδάσεις. Αν η σούβλα είναι δική σας, θα σας έρθουν καλά μαντάτα από την οικογένειά σας, ότι δηλαδή και εκείνοι ευθυ­μούν και διασκεδάζουν αν, όμως, κρατάτε ξένη σούβλα, σημαίνει ότι οι άλλοι ευθυμούν και δια­σκεδάζουν, όμως όχι κι εσείς. Αν απειλείτε κά­ποιον κραδαίνοντας σούβλα, το όνειρο σημαίνει ότι θα βλάψετε άνθρωπο σε στιγμή που εκείνος θα είναι εντελώς ανυποψίαστος∙ αν, όμως, άλλος σας απειλεί με τη σούβλα, να έχετε τεταμένη την προ­σοχή σας, γιατί σε ανύποπτο χρόνο, τη στιγμή που διασκεδάζετε ίσως, θα σας βρει το κακό.

Αν δείτε να τρυπάτε κάποιον ή να τον σκοτώνετε με σού­βλα, έχετε δει ένα καλό όνειρο που σημαίνει ότι, με την επιτηδειότητά σας και την ευφυΐα σας, θα καταφέρετε να διαφύγετε μεγάλο κίνδυνο∙ αν δείτε ότι κάποιος άλλος σας τρυπά ή σας σκοτώ­νει με σούβλα, το όνειρό σας είναι ακόμη καλύτερο∙ σημαίνει ότι ο κίνδυνος που σας τρόμαζε πα­ρήλθε ανεπιστρεπτί, και μάλιστα χωρίς να σας βλάψει καθόλου. Αν γυναίκα βλέπει ότι κρατά τη σούβλα, θα προσκληθεί και θα λάβει μέρος σε γιορτές και διασκεδάσεις.