Αν δείτε στον ύπνο σας ότι χρησιμο­ποιείτε σουσάμι στην παρασκευή φαγητού, λόγια ασήμαντα αλλά και κάπως δυσάρεστα για την οικογένειά σας θα ακούσετε∙ αν δείτε ότι πετάτε σουσάμι, σημάδι ότι κάνετε πολλά περιττά έξοδα, εξ αυτού δε του λόγου θα επιδεινωθεί η οικονο­μική σας κατάσταση και καλό θα ήταν να τακτο­ποιήσετε τις εργασίες σας, έτσι ώστε να μην υπο­φέρετε και εσείς και άλλοι μαζί σας· αν δείτε ότι τρώτε ωμό σουσάμι, θα πείτε με ελαφρότητα πράγ­ματα τα οποία θα βλάψουν και θα προσβάλουν κά­ποιο άτομο που σας αγαπά και το οποίο διάκει­ται πολύ ευνοϊκά προς το πρόσωπό σας.