Αν δείτε όνειρο όπου σας σκεπάζει ανδρομίδα κόκ­κινη, σημαίνει ότι πολύ σύντομα θα λάβετε προ­στασία η οποία θα σας προφυλάξει από κινδύ­νους και περιπέτειες∙ αν δείτε ότι κατασκευάζετε ανδρομίδα, το όνειρο σημαίνει ότι εξαντλείτε τη δύναμή σας και την καλοσύνη σας σε ανθρώπους οι οποίοι δε θα αναγνωρίσουν τη χάρη που τους κάνετε. Αν στο όνειρό σας δείτε ότι απλώνετε αν­δρομίδα, σημαίνει ότι αφήνετε και περνούν πολύ καλές ευκαιρίες και περιστάσεις ευνοϊκές, οι οποίες δεν πρόκειται να ξαναέλθουν αν σχίζετε ανδρομίδα, βλάπτετε τα συμφέροντα σας∙ αν η ανδρομίδα είναι ξένη, σημαίνει ότι βλάπτετε άδικα και παράλογα κάποιους άλλους.