Αν στον ύπνο σας δείτε ακανθόχοιρο να βαδίζει ενα­ντίον σας και να σας απειλεί, σημαίνει ότι η δυστυχία απλώς περνάει δίπλα σας, χωρίς να σας αγ­γίζει, και ότι σωθήκατε από τα δεινά που προόριζε για εσάς η τύχη.