Είναι ένα από τα καλύτερα όνειρα. Αυτό το ευλογημένο δημητριακό, είναι πολύ καλό σημάδι στα όνειρα, προμηνύει ευτυχία, χαρούμενη και γαλήνια οικογενειακή και προσωπική ζωή. Ώριμα, κίτρινα σιτάρια σημαίνουν πλούσιο γάμο και καλούς απογόνους. Αλώνισμα και άλεσμα σημαίνουν ευτυχία. Στην υγεία σας προσέξτε, αν ονειρευτείτε πως τρώτε βρασμένο σιτάρι. Πλησιάζει κάποια μικρή ασθένεια. Στην εργασία σας αποθήκη με σιτάρι σημαίνει πολλά κέρδη. Θερισμός, αλώνισμα και άλεσμα σημαίνουν πλούτη και αφθονία. Αν δείτε στον ύπνο σας σιτάρι, η είδηση που θα σας φέρει κάποιος φίλος σας θα σας προ­ξενήσει μεγάλη χαρά. Αν δείτε ότι τρώτε σιτάρι, κακή και άσχημη διαγωγή δείχνετε, γι’ αυτό και σας κατηγορεί ο κόσμος∙ αν αλέθετε σιτάρι, θα σας τύχει ευχάριστη περιπέτεια∙ αν δείτε ότι τρώτε ψωμί σταρένιο, το όνειρο σημαίνει ευχάριστη δια­σκέδαση στην οποία θα λάβετε μέρος, ιδίως αν αυ­τός που θα δει το όνειρο είναι γυναίκα ή κόρη ανύ­παντρη∙ αν στο όνειρό σας φυτεύετε σιτάρι, ση­μαίνει ότι κοπιάζετε τόσο πολύ, που οι κόποι σας θα ανταμειφθούν και ο κόσμος θα σας τιμήσει όπως σας αξίζει.