Το όνειρο αυτό πάντοτε σημαί­νει κάτι καλό. Και αν μεν είναι ανύπαντρος αυ­τός που το βλέπει, θα συζευχθεί πλούσια και καλή γυναίκα, η οποία θα τον λατρεύει και θα τον περιποιείται∙ αν έχετε δίκη που εκκρεμεί, θα την κερ­δίσετε, και θα πληρωθείτε μέχρι τελευταίας δεκάρας∙ αν, πάλι, δεν έχετε δίκη, θα σας έρθει σπουδαία κληρονομιά και θα αποκτήσετε ένα με­γάλο και πλούσιο κτήμα. Για τους εμπόρους, το όνειρο σημαίνει και απόκτηση μεγάλης περιουσίας εξαιτίας καλής διαχείρισης των υποθέσεων τους.