Το όνειρο τούτο αναφέρεται εξολο­κλήρου στις γυναίκες και στην απιστία τους. Κι αν μεν ακούτε σειρήνα και σας μαγεύει το τρα­γούδι της, θα μάθετε ότι η γυναίκα στην οποία αφοσιωθήκατε δε σας συλλογίζεται πλέον, φρο­ντίζει δε με την αγάπη κάποιου άλλου να ξεχά­σει τη δική σας. Αν, πάλι, δείτε στον ύπνο σας σειρήνα, χωρίς να έρχεστε σε καμία επαφή με αυτή, θα καταστεί σ’ εσάς φανερό ότι ερωμένη σάς απατά, και μάλιστα με τρόπο που θα σας κατα­στήσει περίγελο του κόσμου. Όνειρο με σειρή­νες πολλές μαζί σημαίνει ότι παρασύρεστε από τον έρωτά σας και αυτό θα επιφέρει στη ζωή σας πολλά δεινά.

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι αγαπάτε σειρήνα, και μάλιστα ότι σας αγαπάει και αυτή, το όνειρο σημαίνει ότι ερωτοτροπεί μαζί σας γυ­ναίκα κακή και σας έχει παγιδέψει στα δίχτυα της, ενώ από την επιρροή της θα ελευθερωθείτε όταν θα είστε εντελώς συντετριμμένος και ανίκανος. Αν δείτε στον ύπνο σας γνωστή σας γυναίκα μετα­μορφωμένη σε σειρήνα, πρέπει να λάβετε τα μέ­τρα σας, γιατί θα σας προδώσει.