Η σημαία είναι πολύ καλό σύμβολο στο όνειρο. Η σημαία του κράτους μας που κυματίζει περήφανα δε μπορεί να έχει μια πολύ ευνοϊκή ερμηνεία για τη προσωπική ζωή και γενικότερα για τα θέματα της οικογένειας. Στην υγεία σας θα είναι άψογη, εκτός και αν η σημαία είναι μεσίστια ή μαύρη. Στην εργασία σας η άσπρη σημαία ή σημαία του κράτους σας, σημαίνει ευτυχία και επαγγελματική καταξίωση. Μαύρη ή σκισμένη και λερωμένη σημαία, προμηνύει κακοτυχία, ταπεινώσεις και εξευτελισμό. Το όνειρο με σημαία είναι καλό, ση­μαίνει δε πάντοτε τιμές και δόξες.

Κι αν μεν απλώς δείτε σημαία στον ύπνο σας, περιμένετε καλή εί­δηση για μια υπόθεση που σας αφορά, άπτεται δε της ηθικής· αν γυναίκα δει στον ύπνο της ση­μαία, ας προσμένει να εισπράξει θαυμασμό και εκτίμηση γενική από τον κόσμο. Αν η σημαία κυ­ματίζει πάνω σε δημόσιο κτίριο, μεγάλη και επι­φανή θέση θα καταλάβετε στην πολιτεία∙ αν την έχετε ήδη, θα διατηρήσετε αυτή τη θέση για πολύ. Η γυναίκα που θα δει σε όνειρο ότι κρατά ση­μαία θα γίνει αντικείμενο ειρωνείας για τις ανόη­τες και τρελές ιδέες της. Αν δείτε ότι κρατάτε ση­μαία, θα υπάρξουν ενδείξεις μεγάλης τιμής εκ μέ­ρους των συναδέλφων σας και θα διακριθείτε με­ταξύ όλων αν δείτε ότι άλλος κρατάει τη σημαία, η ερμηνεία του ονείρου αναφέρεται σ’ αυτόν. Αν δείτε στον ύπνο σας οικία ή κάποιο άλλο κατά­στημα στολισμένο με σημαίες, περιμένετε δια­σκέδαση και τιμές· πόσο μάλλον αν η οικία εί­ναι δική σας.