Αν δείτε στον ύπνο σας σίδηρο, σο­βαρές φιλονικίες θα έχετε με τους ανθρώπους του σπιτιού σας∙ αν είστε παντρεμένος, με τη σύζυγο σας. Σίδηρος στη φυσική του κατάσταση σημαί­νει κέρδη, αργά αλλά ασφαλή∙ κατεργασμένος, ση­μαίνει επιμέλεια και καλή οργάνωση υποθέσεων για τους ανύπαντρους, το όνειρο οδηγεί σε γάμο και ευζωία, επίπονη όμως, που θα είναι αποτέ­λεσμα πολλής εργασίας. Σίδηρος που καίγεται εί­ναι καλό όνειρο∙ σημαίνει έργα φιλανθρωπίας∙ γε­νικά, μεγάλη εκτίμηση του κόσμου προς αυτόν που το βλέπει.