Το όνειρο σας ερμηνεύεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία που περιλαμβάνει. Ένα άνετο και ευχάριστο ταξίδι με κάποιο τρένο σημαίνει ικανοποιητικές εξελίξεις στα αισθηματικά σας. Εκτροχιασμός ή καταστροφή του σιδηρόδρομου σημαίνει απογοήτευση και στενοχώρια. Το σφύριγμα του τρένου προμηνύει την άφιξη κάποιου αγαπημένου προσώπου ξαφνικά. Στο θέμα της υγείας ο εκτροχιασμός ή κάποιο ατύχημα σιδηροδρομικό στον ύπνο σας, πιθανότητα να προειδοποιεί για κάποιον κίνδυνο που διατρέχετε στη πραγματικότητα. Αν το τρένο είναι άδειο τότε θα αδιαθετήσετε.

Στην εργασία σας το σιδηροδρομικό ταξίδι του ονείρου σας προμηνύει επαγγελματικά ταξίδια που θα στεφθούν με επιτυχία, αν το ταξίδι του ύπνου σας είναι ευχάριστο και το τρένο ταξιδεύει με ταχύτητα. Η καταστροφή του σιδηρόδρομου προμηνύει ενδεχόμενες αποτυχίες και οικονομικές ζημιές. Το όνειρο αυτό σημαίνει πά­ντοτε ότι θα υπάρξουν ταχύτατες εξελίξεις στις υποθέσεις σας, προπάντων σε όσες θεωρούσατε ότι εμφανίζουν κάποια καθυστέρηση. Έτσι, αν πρόκειται να λάβετε χρήματα, θα τα έχετε γρη­γορότερα από ό,τι ελπίζατε∙ αν πρόκειται να πα­ντρευτείτε, θα επισπευστεί ο γάμος σας∙ αν ετοιμάζεστε να ταξιδέψετε, θα φύγετε γρηγορότερα απ’ ό,τι υπολογίζατε∙ και αν είστε σε ανάρρωση, θα δείτε την υγεία σας να αποκαθίσταται γρηγο­ρότερα από το αναμενόμενο.