Αν στο όνειρό σας δείτε ότι σφυρί­ζετε για να προσκαλέσετε κάποιον, το όνειρο ση­μαίνει ότι θα πάρετε ερωτική πρόσκληση στην οποία πρόθυμα, όπως είναι επόμενο, θα ανταπο­κριθείτε∙ αν σφυρίζετε κάποιο κομμάτι μουσικής, σημαίνει ότι πολλές καλές ειδήσεις θα φτάσουν μέ­χρι τα αφτιά σας και θα χαρείτε πολύ και θα ευθυμήσετε. Αν σφυρίζετε σε μέρος που κάτι τέτοιο είναι απαγορευμένο, όπως σε εκκλησία, θα σας γί­νουν παρατηρήσεις για την άτακτη και μη κόσμια διαγωγή σας. Αν ονειρευτείτε ότι εσείς σφυρί­ζετε και άλλοι χορεύουν, σημαίνει ότι θα προ­σπαθήσετε με τα λίγα μέσα που διαθέτετε να αντα­ποκριθείτε στις ανάγκες σας, είναι όμως αμφίβολο αν θα το πετύχετε.