Αν σε όνειρο δείτε ότι κάνετε σφρα­γίδα, θα έχετε εξασφαλίσει σταθερότητα στην ερ­γασία σας και θα εισπράξετε επαίνους για την τάξη και την προθυμία σας. Αν δείτε να σφραγί­ζετε κάτι με σφραγίδα, σημαίνει ότι θα ακούσετε μυστικό το οποίο πιστεύατε ότι γνωρίζατε εσείς μόνο∙ για τις γυναίκες σημαίνει ότι πρέπει να προ­σέχουν περισσότερο τα μυστικά τους.