Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σφάζετε ζώα, το όνειρο σημαίνει ότι θα γίνει μεγάλος λόγος για σας, πρέπει δε να δικαιώ­σετε τις ελπίδες του κόσμου∙ αν δείτε ότι σφά­ζετε θηρία, θα καταβάλετε σπουδαίο εχθρό σας ο οποίος θα μείνει πλέον φίλος σας, λόγω της αδυναμίας του να σας βλάψει∙ αν σφάζετε άν­θρωπο, το όνειρο σημαίνει ότι θα γίνει γάμος ή ευ­χάριστο γεγονός στο σπίτι σας∙ αν δείτε στον ύπνο σας ότι σφάζουν εσάς, θα χάσετε στενό σας συγ­γενή ή έναν παλιό καλό φίλο.

Βλέπε και Μακελειό