Αν δείτε στον ύπνο σας σεράι, θα κερ­δίσετε σε υπόθεση που θεωρούσατε χαμένη και θα αποζημιωθείτε για όσα υποφέρατε ως τώρα∙ αν δείτε ότι το σεράι είναι δικό σας, πλούτο με­γάλο και ισχύ πρωτοφανή θα αποκτήσετε, αρκεί να κατορθώσετε να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν. Αν στον ύπνο σας δείτε ότι μπαίνετε μέσα στο σεράι, για μεν τους άντρες είναι μήνυμα ότι εκτίθενται σε μεγάλους κινδύνους, και δεν είναι παράδοξο να πάθουν κακό, για δε τις γυναίκες ότι θα εξασφαλίσουν ζωή έντιμη και ήσυχη κοντά σε καλό και εργα­τικό άνθρωπο, ο οποίος θα τις λατρεύει. Αν ονει­ρευτείτε ότι μπαίνετε σε σεράι με τιμές, το όνειρο σημαίνει ότι έχετε προστάτη ισχυρό και φρόνιμο, ο οποίος θα σας συνδράμει όταν βρεθείτε σε κρί­σιμη περίσταση.