Είναι ένα από τα όνειρα που επιδέ­χονται πάρα πολλές ερμηνείες. Αν τη δείτε στον ύπνο σας στο απόγειο της λάμψης της και μάλιστα να φωτίζει ξάστερο και ωραίο ουρανό, το όνειρο είναι καλό, σημαίνει δε ευτυχία∙ αν, αντίθετα, τη δείτε στον ύπνο σας ζοφερή, χωρίς λάμψη, ση­μαίνει ότι θα κάνετε μακρύ ταξίδι το οποίο μά­λιστα ίσως δε σας βγει σε καλό· συγχρόνως, ση­μαίνει και μεγάλες χρηματικές ζημιές και κινδύ­νους κρυφούς από πρόσωπο το οποίο σχεδόν δε γνωρίζετε. Το ίδιο όνειρο μπορεί να σημαίνει και ασθένεια σοβαρή των ματιών, ποτέ όμως θάνατο αυτού που το βλέπει ή συγγενικού του προσώ­που.

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είναι πανσέλη­νος λαμπρή και τη θαυμάζετε τη νύχτα, για μεν τους άντρες το όνειρο σ’ αυτή τη μορφή σημαί­νει πολλή τρυφερότητα από μέρους των συζύγων τους, για δε τις γυναίκες θαυμασμό και εκτίμηση· για τις νέες, ευόδωση των σχεδίων τους. Για όσους ταξιδεύουν, το όνειρο σημαίνει ότι θα διατρέ­ξουν σπουδαίο κίνδυνο να πνιγούν για όσους βρί­σκονται στη φυλακή, ότι θα κινδυνέψουν να πεθάνουν για όσους έχουν λογαριασμούς με τη δι­καιοσύνη, ότι θα πέσουν στα δίχτυα της.

Αν, ενώ είναι πανσέληνος, δείτε σε όνειρο ότι περνάει μπροστά από τη σελήνη σύννεφο το οποίο την επι­σκιάζει, θα σας συμβεί απρόοπτο δυστύχημα, το οποίο όμως δε θα έχει συνέπειες καταστροφικές∙ αν, πάλι, δείτε στον ύπνο σας ότι η σελήνη φω­τίζει κάποιον που κοιμάται, το όνειρο είναι καλό γι’ αυτόν: δείχνει ότι γυναίκα ωραία και ισχυρή τον προστατεύει. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι η σελήνη έρχεται τόσο κοντά στη γη, ώστε κατορ­θώνετε και την πιάνετε με τα χέρια σας, το όνειρο είναι καλό, σημαίνει δε ότι θα καταλάβετε περί­λαμπρη θέση και θα δοξαστείτε, συγχρόνως δε ότι η σύζυγός σας θα γεννήσει γιο ο οποίος θα γί­νει σπουδαίος άνθρωπος. Αν η σελήνη σάς φαί­νεται τόσο μικρή ώστε την μπερδεύετε με τα άλλα άστρα, θα χάσετε την περιουσία σας και θα καταδιωχθείτε∙ για όσους μάλιστα έχουν σπουδαίο αξίωμα, σημαίνει ότι θα το χάσουν και θα μείνουν ελεεινοί και περιφρονημένοι.

Οι γυναίκες που θα δουν αυτό το όνειρο θα πάρουν σύζυγο μι­κρόψυχο και χυδαίο, με τον οποίο θα υπομείνουν πολλά βάσανα. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι υπάρ­χουν στον ουρανό δύο σελήνες, καλή είδηση θα λάβετε με το ταχυδρομείο, θα αφορά δε την πε­ριουσία σας∙ αν δείτε ότι υπάρχουν περισσότερες, σημαίνει ότι έχετε χάσει βέβαιο και ασφαλές κέρ­δος, αιτία δε είναι η απερισκεψία σας. Σελήνη στο τελευταίο της τέταρτο σημαίνει ότι ο άνθρωπος που τόσο σας αγαπά άρχισε να σας βαριέται∙ αν είναι στο πρώτο, το όνειρο σημαίνει έξωθεν καλή μαρτυρία. Η έκλειψη της σελήνης σε όνειρο ση­μαίνει τέλεια εγκατάλειψη εκ μέρους του ερα­στή ή της ερωμένης.