Η ερμηνεία γι’ αυτό το όνειρο είναι ανά­λογη με αυτή που δώσαμε για το σαμάρι. Ση­μαίνει πάντοτε ταπείνωση και εξευτελισμό, προ­πάντων δε ρεζίλεμα μπροστά στον κόσμο και δεινά εξαιτίας αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς. Κάποτε όμως η σέλα σημαίνει και ηθική ικανο­ποίηση, ιδίως αν αυτός που θα δει το όνειρο, γυναίκα ή άντρας, είναι χρηστός και έντιμος άν­θρωπος.