Δεν είναι ευνοϊκό σημάδι. Εάν δείτε πως πηγαίνετε σχολείο σημαίνει πως θα σας λείπει το θάρρος να μιλήσετε και να κρατήσετε τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει. Μάλλον θα αποτύχετε. Η υγεία σας δεν κινδυνεύει. Στην εργασία σας τα επαγγελματικά σας, σας προβληματίζουν ιδιαίτερα. Τα παιδικά σας χρόνια φαίνονται ξέγνοιαστα αλλά η πραγματική ζωή  χρειάζεται θάρρος και τόλμη. Το όνειρο αυτό είναι πάντοτε καλό και σημαίνει ότι κάποιος που πολύ ενδιαφέρεται για σας θα σας δώσει καλές και χρήσιμες συμ­βουλές, τις οποίες εσείς θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας και θα συμμορφωθείτε προς αυτές.

Αν, λοι­πόν, δείτε στον ύπνο σας ότι είστε παιδί και πη­γαίνετε στο σχολείο, θα ενεργήσετε σε κάποια περίσταση με τρόπο που θα αποδείξει ότι δεν εί­στε ακόμη ικανός να ζείτε μόνος σας, έχετε δε ανά­γκη συμβουλών και προστασίας. Αν δείτε ότι βρί­σκεστε μέσα στο σχολείο, και μάλιστα στενοχω­ριέστε γι’ αυτό, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας βρουν μεγάλες στενοχώριες, οι οποίες όμως θα κα­ταλήξουν σε καλό σας. Αν το σχολείο είναι δικό σας, και μάλιστα εσείς είστε ο δάσκαλος, θα πει ότι εργάζεστε τίμια, δικαίως δε η κοινωνία επι­δοκιμάζει τη ζωή σας και τις επιλογές σας. Αν ονειρευτείτε ότι καίγεται σχολείο, το όνειρο εί­ναι κακό∙ σημαίνει ότι θα αποβούν φρούδες οι προσπάθειες, και μάταια τα λόγια, καθώς και ο κό­ποι που έχουν καταβληθεί για το χατίρι σας.