Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σχίζετε τα φορέματά σας, το όνειρο σημαίνει ότι θα απαλ­λαγείτε από φροντίδες, αλλά με τρόπο που θα σας προξενήσει ζημιά μεγάλη· αν σχίζετε τα υπο­δήματα σας, σημάδι ότι θα καταβάλετε πολλούς κόπους, οι οποίοι όμως δε θα ανταμειφτούν αν στο όνειρό σας δείτε ότι σχίζετε κάποιο ρούχο ακριβό, γενικά ύφασμα, σημαίνει ότι θα έχετε κά­ποια μικρή απώλεια για την οποία πολύ γρήγορα θα παρηγορηθείτε. Αν δείτε ότι σχίζετε χαρτιά, και μάλιστα πολύτιμα έγγραφα, θα λάβετε επιστολή με την οποία θα γίνονται σπουδαίες αποκαλύψεις· αν τα χαρτιά που σχίζετε είναι ξένα, και μάλιστα σας κάνουν γι’ αυτό παρατήρηση, το όνειρο σημαίνει ότι θα ακούσετε λόγια πικρά, τα οποία θα σας υπενθυμίσουν κάποια περίσταση κατά την οποία δε φερθήκατε με τον τρόπο που έπρεπε· απενα­ντίας, φερθήκατε πολύ σκληρά προς κάποιο πρό­σωπο που σας λάτρευε.

Αν στον ύπνο σας δείτε ότι σχίζετε κάτι ιερό, όπως ευαγγέλιο ή κάποιο άλλο ιερό βιβλίο, ή και ύφασμα, σημαίνει ότι έχετε δια­πράξει φοβερή ιεροσυλία, η αμαρτία δε αυτή εί­ναι πολύ μεγάλη. Αν δείτε ότι σχίζετε επιστολές ερωτικές παρελθόντων χρόνων, θα λάβετε καλή εί­δηση για το πρόσωπο το οποίο έγραψε τις επι­στολές εκείνες. Αν ονειρευτείτε ότι σχίζετε το πρόσωπό σας, ή το χέρι σας, ή άλλο μέρος του σώματός σας, το όνειρο σημαίνει ότι σας απειλεί ασθένεια δυσάρεστη, η οποία θα σας κρατήσει καθηλωμέ­νους στο κρεβάτι για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως μάλιστα σας αφήσει κάποιο σημάδι για το οποίο πολύ θα παραπονιέστε και θα λυπάστε. Αν άλλου το πρόσωπο δείτε ότι σχίζετε, ο άνθρωπος αυτός θα υποστεί κακό το οποίο θα οφείλεται στην κακοήθειά σας.