Η σαύρα στο όνειρο δε θεωρείται καλό σύμβολο. Ο συμβολισμός του ονείρου σας είναι χαρακτηριστικός και δηλώνει εχθρική και ανέντιμη συμπεριφορά. Πολύ πιθανόν, το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει να σας κοροϊδεύει και αν σας απατά. Προφυλαχτείτε και μη δείχνετε τυφλή εμπιστοσύνη. Οι σαύρες στο όνειρο σας προμηνύουν κακούς και υποχθόνιους συνεργάτες και ανταγωνιστές. Αν κυνηγήσετε τη σαύρα και φύγει ή τη σκοτώσετε τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γλιτώσετε από αυτούς χωρίς συνέπειες. Αν απλώς τη δείτε στον ύπνο σας, συμ­βαίνει να έχετε εχθρούς που θα σας καταδιώκουν μέχρι εξοντώσεως, θα κατορθώσετε όμως να τους ανακαλύψετε και να τους αποδυναμώσετε. Αν δείτε ότι η σαύρα σάς δαγκώνει, το όνειρο ση­μαίνει ότι μυστικοί εχθροί θα κατορθώσουν να σας βλάψουν και μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορείτε να τους εκδικηθείτε ή να τους ανα­καλύψετε.

Σαύρα στο σπίτι σας σημαίνει εχθρό με­ταξύ των μελών της οικογένειας σας, ο οποίος μάλιστα είναι επικίνδυνος γιατί υποκρίνεται ότι σας αγαπά και σας εκτιμά. Σαύρα σε πλοίο ση­μαίνει φοβερή τρικυμία στο πέλαγος, η οποία μά­λιστα θα προξενήσει βλάβη μηχανική, δε θα τε­θεί σε κίνδυνο όμως η ζωή των επιβατών. Σαύρα σε εκκλησία κατ’ άλλους ονειροκρίτες σημαίνει ότι θεομηνία θα πλήξει την πόλη ή τη χώρα, για μας όμως σημαίνει το αντίθετο: ο τόπος θα σωθεί από σπουδαίο κίνδυνο ο οποίος απειλεί τους κατοί­κους. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι τρώτε σαύρα, ση­μαίνει ότι θα εξολοθρεύσετε χωρίς να το κατα­λάβετε άσπονδο εχθρό σας· αν δείτε ότι κυνη­γάτε σαύρα, χωρίς να κατορθώσετε να τη σκοτώ­σετε, σημαίνει ότι σας ξέφυγε μια καλή ευκαιρία να καταστήσετε τους εχθρούς σας ανίκανους να σας βλάψουν αν όμως τη σκοτώσετε, σημαίνει ότι κάποια γυναίκα που σας κακολογεί και δηλη­τηριάζει συστηματικά την υπόληψη σας θα σας αφήσει ήσυχο.