Αν δείτε σε όνειρο ότι κάνετε σάτιρα εις βάρος άλλου, το όνειρο σημαίνει ότι για την κα­κοήθεια σας και τον πρόστυχο χαρακτήρα σας θα τιμωρηθείτε∙ για τις γυναίκες το όνειρο αυτό σημαίνει ότι σ’ εκείνον εναντίον του οποίου στρέ­φεται η σάτιρα θα τύχει ανάλογο πάθημα. Αν ονει­ρευτείτε ότι κάποιος σατιρίζει εσάς, σημαίνει ότι θα κατορθώσετε να επιβληθείτε στους εχθρούς σας, θα σας ελέγξουν όμως κάποιοι για την πε­ρηφάνια και τον τρόπο αντίδρασής σας∙ αν σε γυ­ναίκα συμβαίνει αυτό, θα τιμηθεί και θα ακούσει επαίνους και λόγια ευχάριστα.