Αν δείτε στον ύπνο σας κάποιον άλλο να σαρώνει, θα συμβεί κάποιο δυστύχημα στο σπίτι του∙ ιδίως αν η σκόνη ση­κώνεται ψηλά, ή αν τα μαζεμένα σκουπίδια είναι πολλά· αν όμως δείτε ότι σαρώνετε εσείς ο ίδιος, είναι σημάδι ότι πρέπει να βάλετε τάξη στις υπο­θέσεις σας για να μην υποστείτε μεγάλες και σο­βαρές ζημιές. Για τους υπηρέτες και τις υπηρέτριες το όνειρο δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία∙ για τους πλούσιους και τις εύπορες νέες προμηνύει γάμο με άνθρωπο ανάξιο τους, επιλογή από την οποία πολλά έχουν να υποφέρουν. Κατάδικος που θα δει να σαρώνει τη φυλακή του θα λάβει χάρη και θα βγει∙ αν δει όμως να σαρώνει το σπίτι του, το όνειρο σημαίνει ότι θα μείνει για πολύ ακόμη στη φυλακή∙ αν δει ότι σαρώνει ξένο σπίτι, θα του δοθεί προστασία από κάπου που δεν το πε­ριμένει. Στρατιωτικός αν δει ότι σαρώνει, θα κερ­δίσει τη γενική εκτίμηση στην υπηρεσία του και θα μείνει πολύ ευχαριστημένος.